Stress- og belastningsreaktioner

– dukker ofte pludseligt op, udløst af en lille ting.

Måske oplever du noget i retning af dette:

 • Jeg har ubehag i kroppen, jeg er lissom ved siden af mig selv?
 • Jeg føler mig følelsesmæssigt ude af balance?
 • Jeg overeagerer, har kort lunte
 • Jeg overkommer ingenting, mit hoved kværner og jeg er træt, træt, træt
 • Jeg kan ikke overskue noget som helst
 • Jeg græder over ingenting
 • Jeg har problemer med at sove
 • Jeg har det underligt. Hvorfor “larmer” kroppen?
 • Jeg husker dårligt, selv indlysende småting

Jeg kan hjælpe dig med at genvinde balancen i dit liv, med mindre du er blevet så alvorligt syg af stress, at du har brug for anden hjælp.
Jeg kan hjælpe dig med at finde redskaber til at blive bedre rustet i forhold til at undgå:

 • BRUG AF MEDICIN, sovemedicin, lykkepiller, antidepressiv m.m.
 • BRUG AF STIMULANSER, hovedpinepiller, alkohol m.m.

Hvad er stress, og hvorfor rammer det?

Stress handler om bægeret, der flyder over, eller “mange bække små”.
Måske har du ikke “mærket” de små tegn, og pludselig knækker filmen!

“Når et menneske rammes af stress, handler det om antallet af livsforandringer i et menneskes liv, både de positive og de negative inden for en kortere tidshorisont (0-2 år)”.

Dette er en væsentlig pointe indenfor stressforskning, som mange ikke er særlig opmærksom på.
Forskerne Holmes & Rahe undersøgte sammenhængen imellem livsforandringer i folks liv – og disses  indflydelse på sygdomme, fysiske som psykiske – samt ulykker.
Ca. 5. 000 mennesker fik derefter en oversigt over vigtige livsforandringer.
De skulle afkrydse, hvad de havde været udsat for inden for de sidste 1-2 år, og herefter undersøgte Holmes & Rahe, hvilke sygdomme og uheld, der indtraf i deres liv – i løbet af det næste års tid.

Ud fra deres synsvinkel kan såvel negative som positive forandringer – f.eks. skilsmisse og indgåelse af ægteskab – være stressende/ stressfaktorer, da begge typer af livsforandringer påvirker personen følelsesmæssigt, og kræver tilpasning til lændrede livsomstændigheder.

Udgangspunktet for Holmes og Rahes stress-scala var, at det “at ingå ægteskab og/eller flytte sammen med en, du elsker”, pr. definition blev sat til 50 point – hvorefter testpersonerne blev bedt om at rangordne alle de andre livsforandringer i forhold til dette fixpunkt.
Der var selvsagt store individuelle forskelle på scaleringen hos testpersonerne, så derfor skal pointtallene tages som en gennemsnits-score. Se stresstest her (pdf)

Kilde: T. H. Holmes og R.H. Rahe, “The Social Readjustment Rating Scale”, Journal of Psychosomatic Research, Vol. 11, 1967.