COACHING – ET VÆRDIFULDT VÆRKTØJ

En personlig coach er et værdifuldt værktøj for DIG

Det er værdifuldt at have en personlige coach til personlig udvikling, fordi du:

 • Får plads til refleksion, indsigt og selvforståelse omkring aktuelle udfordringer i et fortroligt rum
 • Opnår mere indre ro, større selvværd og tro på dig selv
 • Får ryddet op i begrænsende overbevisninger
 • Bliver skarp på, hvad der giver og dræner dig for energi
 • Bliver opmærksom på balancen mellem job, familie og egentid
 • Bliver bedre og mere klar på at sætte mål og planlægge
 • Bliver mere opmærksom i din kommunikation
 • Bliver mere modig, opmærksom på grænsesætning og at sige til og fra
 • Bliver mere bevidst om dine vigtigste personlige værdier
 • Bliver mere afklaret om dine roller, opgaver, ansvar og indflydelse

HVAD ER COACHING?

Coaching er en professionel, fremadrettet og muligheds­orienteret samtaleform, der bygger på fokuspersonens egne ressourcer og ønsker for fremtiden.
En samtaleform, der kan åbne op for ny læring, tanke- og handlemønstre hos fokuspersonen.

Coachen møder dig i et fortroligt rum, og kan hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig selv.

Coachen kan hjælpe dig  med at komme ud af fastlåste roller og overbevisninger, så du kan ”mestre” og handle i eget liv.

Coachen fungerer som en katalysator eller som en slags ”fødselshjælper”.
Det er DINE ønsker og drømme for fremtiden, der skal hjælpes til verden.
Mål og løsningerne er derfor dine egne.

Hvad er coaching  hos CC-LOTUS ikke ?

Jeg er hverken psykolog eller læge.
Hvis jeg vurderer, du har brug for anden hjælp, end den jeg kan give, kan jeg hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er nødvendigt for dig at gøre.

HVAD KAN DU OPNÅ VED COACHING?

Coaching kan hjælpe dig med at genoprette eller bevare din livsglæde.
Coaching kan hjælpe dig med at blive handlekraftig og modig.
Coaching kan støtte dig i strategier, der bevarer din psykiske og fysiske sundhed.

Uanset hvad du tumler med, kan du have brug for én, der lytter, anerkender og stiller udfordrende spørgsmål, og som hjælper dig med at få styr på tankemylderet.
Det kan være svært at dele med sine nærmeste, eller åbne op for over for venner eller kolleger.
Du kan have brug for én, der fokuseret hjælper dig med at finde ind til kernen, frem for at give gode råd.
Derfor er det oplagt at henvende sig til en coach, som er uvildig, professionel og objektiv.

HAR DU BRUG FOR EN COACH?

 Tænker du sommetider:

 • Hvor går jeg hen med alle mine svære tanker?
 • Jeg føler mig i ubalance
 • Hvem kan hjælpe mig med at skabe struktur i mit liv, i min hverdag?
 • Hvordan skal jeg bruge mit liv nu, når børnene er flyttet hjemmefra?
 • Hvem gider lytte til mig, og hvem kan jeg fortælle alt (uden at blive bebrejdet)?
 • Hvordan får jeg mit privatliv og arbejdsliv til at hænge bedre sammen?
 • Hvad skal jeg fylde mit liv med, når jeg går på pension/ efterløn?
 • Jeg føler mig ofte ked af det, og jeg ved ikke hvorfor?
 • Jeg har brug for at blive afklaret
 • Jeg bliver ofte syg, hvad kan jeg gøre?
 • Jeg har uforklarlige smerter, hvad skyldes det?
 • Jeg føler mig stresset og overloaded, både derhjemme og på jobbet…….

Du kan med fordel vælge at kontakte en coach,
hvis du kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål:

 • Har du rod i hovedet, har du et mylder af tanker som konstant kører rundt i hovedet, eller mangler du overblik?
 • Har du områder i dit liv, du gerne vil have gjort noget ved, og ved ikke, hvordan du skal komme i gang?
 • Føler du livet går, uden du rigtigt har fundet ud af, hvad meningen er med dit liv?
 • Har du sat dig mål, som du ikke når, uvist af hvilken grund?
 • Har du en masse indre snak i hovedet!
 • Har du svært ved at kommunikere med dit teenagebarn, din ægtefælle/ kæreste, din kollega?
 • Kommer du ofte i konflikter?
 • Føler du dig tit ked af det og aner ikke hvorfor?
 • Er du offer for dine egne regler og normer?
 • Føler du dig fastlåst i gamle handlemønstre?
 • Føler du dig magtesløs, vred eller handlingslammet?
 • Føler, du bør GØRE noget, men ved ikke hvad?
 • Mangler du mod til at handle!?
 • Kender du dine værdier og lever du i overensstemmelse med dine egne værdier?
 • Græder du mere og griner mindre?
 • Har du nogen at snakke med, som du kan sige alt til?
 • Find din passion!

Jeg kan hjælpe dig til at få mere glæde, tilfredshed og balance i dit liv!

For yderligere spørgsmål du måtte have behov for at få svar på, kontakt mig her