Om CC-Lotus

CC-LOTUS er grundlagt og ejes af Charlotte Christensen, som er lederuddannet og har 14 års erfaring som skoleleder.
CC-LOTUS er et enkeltmands firma, og blev oprettet i februar 2011.
Professionelt arbejder hun i dag primært med kommunikation, mægling og coaching med fokus på udvikling af mennesker og organisationer.

Charlotte er ICF-certificeret, Professional Certified Coach (PCC), Master Coach fra Grow2 og Core-Dynamics-coach fra Coach2Manage.
Værktøjskassen er i 2017 udbygget, og Charlotte er nu også certificeret Skyggevejleder fra psykolog Mette Holm, Aarhus.
Charlotte benytter desuden Metacards, et visuelt samtalemateriale, som er særligt godt i terapeutiske samtaler med børn og unge.
Charlotte er træner i Metacards.
Charlotte blev i 2019 certificeret Metasundhedsterapeut, og har efterfølgende udvidet disse kompetencer med eliteterapeutuddannelsen med EFT og TFT, ved Tron Enger.

Pt arbejder Charlotte som freelancer for Jobcentret og Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro som coach og vejleder for sygemeldte og belastningsramte borgere  i kommunen.

Charlotte samarbejder både som konsulent og coach med konsulentfirmaet Waalerhus

CC-lotus’ værdier:

Respekt
Autensitet
Engagement
Nysgerrighed
Balance

CC-lotus’ styrker:

Ro og nærvær
Social intelligens og empati
Imødekommende
Lederevne
Positivt livssyn
Arbejdsomhed

CC-lotus tror på:

If you can dream it, you can do it!
Gør mere af det, du er god til!
Hvis du gør det, du plejer at gøre, får det det resultat du plejer at få! Udvikling kræver afvikling!
Forandringer skabes i foreningen af krop, følelser og tanker. Lyt indad, mærk, hvad kroppen fortæller, og handl på det!

CC-LOTUS

Navnet Lotus stødte jeg på første gang som 6-årig, hvor min veninde og nabo døbte og kaldte mig Lotus (i stedet for Lotte/ Charlotte).

Som voksen tog jeg navnet rigtigt til mig.
Det er et værdifuldt navn og symbol for mig.
Da jeg skulle starte firma, var jeg derfor ikke i tvivl om, at det skulle hedde Lotus.

CC LOTUS

LOTUS – symbolik og betydning

Lotusblomsten er et symbol med mange betydninger.

Lotus har betydningen af det lille lys i mørket – om håbet, fightervilje og det aldrig at give op, uanset hvor stor modstanden er – om rejsen gennem livskriser til vigtige erkendelser.
Lotusblomsten er et symbol på det ubegrænsede potentiale.
Det står for fornyelse, transformation og nye begyndelser.

I Det gamle Ægypten brugte man lotusblomsten til at symbolisere solen og genfødsel.
Ud fra lotusplantens adfærd, skabte de gamle egyptere skabelsessymbolikken.
Den er et enestående billede på livets opståen, men også på dets cykliske natur.

Lotusblomsten vokser i dynd og mudret vand.
Den har en lang tyk stilk, der bærer dens knop op gennem mørket op til vandoverfladen,
hvor den springer ud i uovertruffen skønhed.
Den åbner sig og spreder sine slanke tungeformede kronblade ud om morgenen for solen (oplysning, indsigt og lys)
og lukker dem om aftenen ved mørket (refleksion og beskyttelse).

CC-lotus_bomaerke_logo

LOGO

Lotusblomsten har også inspireret mig til mit logo.
Det er bygget op omkring symbolet Y, et rundt Y.
Sammensættes 4 Y’er i 90 gr. vinkler på hinanden, opstår det cykliske livshjul, mit logo.

Y’ets mange betydninger:

  • Lotusblomst
  • Stemmegaffel
  • Magnet
  • Gren, der ”leder efter vand”
  • Tragt
  • Gral/ bæger
  • Slangebøsse
  • Spydspids
  • Sporer
  • Grounding

Kvalifikationer og uddannelser:

ICF Professional Certified Coach, PCC
Core-Dynamics coach fra Coach2Manage
Metasundhedsterapeut ved Lisbeth Lundgaard
Certificeret Konfliktmægler fra Diapraxis
Eliteterapeut TFT og EFT ved Tron Enger
ICF certificeret  Mastercoach fra Grow2
Skyggevejleder med psykolog Mette Holm
Certificeret træner i Metacards
Certificeret  Mastertræner i Mødekunst, AoC, v. Craig Neal
Systemic Team Coaching, v. Peter Hawkins
Leadership and Coaching for a rapidly Changing World, v. Alan Seale
Teori U, v. Jane Blichman (Otto Scharmer)
Lederen som kommunikator, Symphon
Diplomuddannelse, Pæd., Psyk., Skive Seminarium
Skolelederuddannelse, DKH (COK)
Lederuddannelse, Viborg Kommune
Lærereksamen, Nr. Nissum Seminarium