Min mission er at være med til at øge livsglæden og –energien hos mennesker.
Og det sker ved at mærke efter, have tillid til kroppen og mavefornemmelsen, og lytte til og følge sit hjerte.
Når vi  bliver bedre til at lytte og mærke efter, hvad der er rigtigt for os, bliver vi i stand til at træffe bedre valg i privatlivet og arbejdslivet. Og vi får mulighed for at udleve vores fulde potentiale.

Derfor arbejder jeg også for bedre kommunikation i alle former for møder mellem mennesker – og i mødet med dig selv, dine værdier, holdninger og overbevisninger.
Uanset om vi er enkeltpersoner, en familie eller en arbejdsplads er det værdifuldt at opdage:

  • at vi alle har et større potentiale og mange uopdagede handlemuligheder
  • at vi finder ud af, hvad der er vigtigt for os, hvad der har betydning i vores liv
  • at vi kan alt, hvis vi er motiverede nok
  • at vi kan og har modet til at handle
  • at vi kan blive endnu bedre rollemodeller, ledere og medarbejdere

“Det er fantastisk, at få lov til at coache andre til en dybere selvforståelse, til at genopdage sig selv og egne ressourcer.
At hjælpe andre til at turde stole på egne følelser og fornemmelser.
At hjælpe andre til at leve og udfolde sit fulde potentiale.
Det, at se lyset og glæden komme tilbage i et menneskes øjne, når han/hun genvinder handlekraften og tør drømme igen, det  giver mit arbejde mening. Det er det hele værd.”
Charlotte Christensen, coach

“Ethvert menneske indeholder alle de gaver, som det behøver for at kunne leve et oprigtigt og passioneret liv. Gaverne skal blot åbnes – og ved hjælp af coachende samtaler kan jeg hjælpe dig med gaveåbningen.”
Charlotte Christensen, coach