En personlig coach er et værdifuldt værktøj for DIG

Det er værdifuldt at have en personlige coach til personlig udvikling og karriereudvikling, fordi du:

  • Får plads til refleksion, indsigt og selvforståelse omkring aktuelle udfordringer i et fortroligt rum
  • Bliver skarp på, hvad der arbejdsmæssigt hhv. giver og dræner dig for energi
  • Bliver opmærksom på balancen mellem job, familie og egentid
  • Opnår mere indre ro, større selvværd og tro på sig selv
  • Bliver bedre og mere klar på at sætte mål og planlægge
  • Bliver mere opmærksom i din kommunikation
  • Bliver mere modig, opmærksom på grænsesætning og at sige til og fra
  • Bliver mere bevidst om dine vigtigste personlige værdier
  • Bliver mere afklaret om  dine roller, opgaver, ansvar og indflydelse