Coaching kan hjælpe dig med at genoprette eller bevare din livsglæde.
Coaching kan hjælpe dig med at blive handlekraftig og modig.
Coaching kan støtte dig i strategier, der bevarer din psykiske og fysiske sundhed.

Uanset hvad du tumler med, kan du have brug for én der lytter, anerkender og stiller udfordrende spørgsmål, og som hjælper dig med at få styr på tankemylderet.
Det kan være svært at dele med sine nærmeste, eller åbne op for over for venner eller kolleger.
Du kan have brug for én, der fokuseret hjælper dig med at finde ind til kernen, frem for at give gode råd.
Derfor er det oplagt at henvende sig til en coach, som er uvildig, professionel og objektiv.

Sagt om livsglæde og sundhed:

Sundhed handler om følelsen af livsmod og livsglæde og følelsen af at kunne mestre (hverdags-)livets mange forskellige situationer. Sundhed er at have en følelse af sammen­hæng, dvs. en følelse af begribe­lighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.”

(Jensen & Johnsen 2004, inspireret af Antonovsky)